You are currently viewing Ile złota ma Narodowy Bank Polski? Podsumowanie zakupów NBP w 2023 roku

Ile złota ma Narodowy Bank Polski? Podsumowanie zakupów NBP w 2023 roku

  • Post category:Newsy / Złoto

W 2023 roku Narodowy Bank Polski znacząco zwiększył swoje rezerwy złota, co stanowi istotny krok w kierunku umocnienia stabilności finansowej kraju. Na koniec grudnia 2023 oficjalne aktywa rezerwowe zarządzane przez Narodowy Bank Polski wynosiły 175,4 mld EUR, czyli ok 193,8 mld USD.

Ile obecnie złota jest w skarbcu NBP?

Rezerwy złota w NBP są obecnie szacowane na około 358,7 ton, co stanowi około 12,6% wszystkich aktywów rezerwowych banku. Te imponujące zakupy, które od kwietnia do końca roku wyniosły około 130 ton, pokazują wyraźną strategię inwestycyjną banku.

Co ciekawe, tylko około 105 z tych 360 ton znajduje się w Polsce. Pozostała część prawdopodobnie znajduje się w skarbcach Banku Anglii. Bank z UK posiada potężny, dwupoziomowy skarbiec, w którego wnętrzach znajduje się złoto z ponad 70 banków centralnych z całego świata. Polski depozyt w brytyjskim banku to konkretne sztabki o konkretnych numerach seryjnych.

W 2023 roku kontynuowaliśmy zakupy złota i powiększyliśmy zasoby o 130 ton. To o 30 ton więcej, niż zastałem w skarbcu NBP siedem lat temu.

stwierdził prezes Narodowego banku Polskiego – Adam Glapiński.

To jeszcze nie koniec zakupów

Prezes NBP w jednym ze swoich wywiadów sygnalizował ambicję zwiększenia udziału złota w całkowitych rezerwach do poziomu 20%. Obecnie, aby osiągnąć ten cel przy założeniu stabilności wartości rezerw walutowych i ceny złota, Polska musiałaby posiadać około 570 ton złota. Jest to znaczne zwiększenie w stosunku do obecnych rezerw.

Zarekomendowałem zarządowi, a zarząd podjął decyzje, że powinniśmy zmierzać do sytuacji, w której złoto będzie stanowić około 20 procent rezerw dewizowych. Kraje bogate, kraje bezpieczne, mają około 20 procent rezerw walutowych w złocie i my też powinniśmy tyle mieć.

podsumował Glapiński.

Interesujące jest porównanie polskich rezerw złota do globalnych trendów. Średnia udziału złota w rezerwach dla 50 krajów z największymi rezerwami wynosi około 23%, co jest zbliżone do celu NBP. Dla wszystkich globalnych banków centralnych, średni udział złota oscyluje wokół 15%. W latach 80-tych, dekadę po zakończeniu standardu złota przez prezydenta Nixona, ten udział przekraczał 70%, a historyczna średnia z ostatnich pięciu dekad wynosi 40%.

Niektóre kraje strefy euro, takie jak Holandia, dostosowują wielkość swoich rezerw złota nie tylko względem aktywów rezerwowych, ale także w odniesieniu do PKB. Przykładowo, holenderski Bank Centralny posiada złoto o wartości około 4% PKB, podobnie jak Francja, Włochy i Niemcy. Jeśli Polska, która nie jest członkiem strefy euro, miałaby podążać tą ścieżką, to powinna posiadać około 450 ton złota.

Dlaczego banki centralne skupują złoto?

Złoto monetarne, będące jednym z najstarszych aktywów, od tysięcy lat udowadnia swoją zdolność do przenoszenia siły nabywczej. Banki centralne skupują złoto z kilku powodów. Głównym z nich jest zabezpieczenie swoich rezerw przed inflacją lub niestabilnością walut. Złoto jest uważane za tradycyjną i stabilną rezerwę wartościową, która ma tendencję do zachowywania swojej wartości w dłuższym okresie. W przypadku spadku wartości walut lub wzrostu inflacji, złoto może być wykorzystane do zabezpieczenia wartości rezerw banku centralnego.

Innym powodem, dla którego banki centralne skupują złoto, jest dywersyfikacja ich aktywów. Złoto jest aktywem o niskiej korelacji z innymi klasami aktywów, takimi jak obligacje czy akcje. Oznacza to, że zmiany wartości złota nie są tak silnie skorelowane ze zmianami wartości innych aktywów. Dywersyfikacja aktywów pomaga zmniejszyć ryzyko związane z portfelem banku centralnego.

Ostatnim powodem, dla którego banki centralne skupują złoto, jest możliwość wykorzystania go jako zabezpieczenia w transakcjach międzynarodowych. Złoto może być wykorzystywane jako środek płatniczy, zabezpieczenie lub waluta rezerwowa.

Banki centralne na zakupach

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania banków centralnych złotem. W 2022 roku banki centralne na całym świecie zakupiły łącznie 463 tony złota, co było wówczas najwyższym wynikiem od 1971 roku. Jeśli chodzi o rok 2023, to dostępne są dane za pierwsze trzy kwartały, które mówią o tym, że banki zakupiły łącznie ponad 1 137 ton. To dużo więcej, niż szacowano, zatem można wysnuć wniosek, że trend kupowania złota przez banki centralne jest wzrostowy.

Kto ma najwięcej złota na świecie?

Jeśli chodzi o światowych liderów pod kątem ilości posiadanego złota, to od lat, niezmiennie, pierwsze miejsce obejmują Stany Zjednoczone z wynikiem 8133 tony. Kolejne miejsca na podium należą do Niemiec (3353 tony) iraz Włoch (2452 tony). Tuż za nimi znajdują się: Francja (2437 ton), Rosja (2333 tony), Chiny (2192 tony), Szwajcaria (1040) i Japonia (846 ton).

Podsumowując, strategia NBP dotycząca zwiększania rezerw złota do poziomu 450-570 ton może być interpretowana jako dążenie do zwiększenia stabilności finansowej i wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ta inwestycja w złoto, będąca zarówno symbolem stabilności jak i siły nabywczej, odzwierciedla rosnącą popularność kruszcu na globalnym rynku.