You are currently viewing Dlaczego warto inwestować w fizyczne złoto?

Dlaczego warto inwestować w fizyczne złoto?

 • Post category:Złoto

Złoto fizyczne jest jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie swojego majątku. Jest to niezawodna inwestycja, która ma wiele zalet i pozwala na uzyskanie stabilności w niepewnych czasach. Cena złota jest wysoka i jego wartość rośnie wraz z popytem na ten kruszec. Warto więc rozważyć inwestowanie w złoto fizyczne jako formę lokowania kapitału.

Złoto fizyczne vs złoto papierowe 

Zastanawiasz się pewnie, czy lepiej zainwestować w złoto fizyczne, czy może w jego papierowe odpowiedniki. Otóż złoto fizyczne, jak monety czy sztabki, to klasyczna forma inwestycji. Daje Ci realne, namacalne aktywa, które możesz trzymać w ręku i które zwykle zachowują wartość w czasie. To świetna opcja, jeśli cenisz sobie bezpośrednią kontrolę nad swoimi inwestycjami i chcesz mieć coś “solidnego”.

Czym jest złoto papierowe? 

Z drugiej strony, złoto papierowe, jak ETFy (Exchange-Traded Funds) czy kontrakty terminowe, to bardziej nowoczesne podejście. Pozwala na inwestowanie w złoto bez konieczności jego fizycznego przechowywania. To wygodne, szczególnie jeśli interesuje Cię bardziej spekulacyjna strona rynku złota, gdzie szybko reagujesz na zmiany cen. Ale pamiętaj, że inwestowanie w złoto papierowe niesie ze sobą inne ryzyka, związane np. z płynnością rynku czy kosztami zarządzania funduszem.

Klucz do sukcesu w inwestowaniu w złoto, czy to fizyczne, czy papierowe, leży w zrozumieniu obu tych opcji i wyborze tej, która najlepiej pasuje do Twojego stylu inwestycji i celów finansowych. Wszystko zależy od Twojego podejścia do ryzyka, potrzeb w zakresie płynności oraz długoterminowych celów inwestycyjnych.

Dlaczego warto inwestować w złoto fizyczne?

Inwestowanie w złoto fizyczne to doskonała decyzja zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i dla początkujących. Złoto fizyczne oferuje wiele korzyści i stanowi bezpieczną przystań w niepewnych czasach. Najważniejsze z zalet to: 

 1. Dywersyfikacja: posiadanie złota fizycznego pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dzięki posiadaniu różnych aktywów, można zminimalizować ryzyko inwestycyjne i zwiększyć szanse na osiągnięcie stabilnych zwrotów.
 2. Bezpieczna przystań: złoto fizyczne jest uznawane za bezpieczną przystań dla inwestorów w niepewnych czasach. W momencie, gdy inne aktywa mogą tracić na wartości, złoto zwykle zyskuje na znaczeniu. Jest to stabilny kruszec, który utrzymuje swoją wartość w długim okresie czasu.
 3. Rekordowy popyt: obecnie istnieje rekordowy popyt na złoto fizyczne. Wzrost zainteresowania tym kruszcem ma wpływ na rosnącą wartość i wysokie ceny złota. Inwestorzy, którzy decydują się na zakup złota fizycznego, mają szansę na zyski w przyszłości.

Kupując złoto fizyczne, inwestujesz w stabilny i wartościowy aktyw, który może zapewnić ochronę kapitału i zwiększyć szanse na osiągnięcie zysków. Ponadto w przypadku złota fizycznego: 

 • Ty masz kontrolę nad swoim kapitałem,
 • Nie są pobierane opłaty od jego obsługi,
 • Nie istnieje ryzyko, że fundusz stojący za ETF upadnie i zlikwiduje twój majątek,
 • Masz fizyczny kruszec, który niesie za sobą realną wartość. W przypadku papierowego złota – posiadasz jedynie wierzytelność o wypłatę danej wartości złota.

Bez wątpienia złoto fizyczne, to doskonała forma lokowania kapitału, która daje poczucie bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad inwestycją. W Cashify Gold możesz kupić złote sztabki, lub monety, które realnie pozwolą zabezpieczyć twój majątek. 

Dlaczego warto kupować złoto papierowe? 

Inwestowanie w złoto papierowe, jak ETFy na złoto, kontrakty terminowe, czy certyfikaty złota, może być atrakcyjne z wielu powodów:

 • Łatwość i wygoda: Złoto papierowe oferuje prostotę zakupu i sprzedaży, podobnie jak akcje. Możesz inwestować w złoto bez konieczności jego fizycznego przechowywania, co oznacza brak zmartwień związanych z bezpieczeństwem czy ubezpieczeniem.
 • Dostępność: Możesz inwestować w złoto papierowe nawet z mniejszym kapitałem początkowym, co czyni je dostępnym dla szerszego grona inwestorów. Nie musisz kupować całych sztabek czy monet, gdyż w praktyce możesz inwestować w mniejsze frakcje.
 • Elastyczność: Handel na rynku papierowego złota odbywa się szybko i łatwo, co pozwala na błyskawiczne reagowanie na zmiany rynkowe i wykorzystywanie krótkoterminowych trendów.
 • Lepsza płynność: Papierowe złoto, szczególnie w formie ETF-ów, charakteryzuje się wysoką płynnością, co oznacza, że możesz je szybko zamienić na gotówkę.
 • Zmniejszone koszty przechowywania: Nie musisz martwić się o koszty związane z bezpiecznym przechowywaniem złota, co jest istotnym czynnikiem przy inwestowaniu w znaczne ilości metalu.
 • Osiąganie zysków z różnic cenowych: Inwestowanie w kontrakty terminowe na złoto lub inne instrumenty pochodne umożliwia osiąganie zysków z różnic cenowych, bez konieczności fizycznego posiadania złota.

Pamiętaj jednak, że inwestycje w złoto papierowe niosą ze sobą inne rodzaje ryzyka, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. 

Jakie są wady inwestowania w złoto papierowe? 

Inwestowanie w złoto papierowe, mimo swoich zalet, niesie ze sobą również szereg wad, które warto znać:  

 • Ryzyko kontrahenta: W przypadku złota papierowego, Twoja inwestycja zależy od stabilności i wiarygodności instytucji finansowej, która zarządza instrumentem, takim jak ETF, czy kontrakt terminowy. Oznacza to dodatkowe ryzyko, że strona wydająca instrument może nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań.
 • Brak fizycznego posiadania: Inwestując w złoto papierowe, nie posiadasz fizycznie metalu. W sytuacjach kryzysowych, gdy fizyczne posiadanie złota staje się bardziej pożądane, złoto papierowe może nie oferować takiego samego poziomu bezpieczeństwa.
 • Ryzyko rynkowe i wahań cen: Podobnie jak inne instrumenty finansowe, złoto papierowe jest podatne na wahania rynkowe. Jego wartość może szybko zmieniać się w zależności od różnych czynników rynkowych, co wprowadza element spekulacji.
 • Opłaty zarządzania: ETFy i inne fundusze inwestujące w złoto często pobierają opłaty za zarządzanie kapitałem, co może zredukować Twój zysk z inwestycji. Należy to wziąć pod uwagę przy ocenie potencjalnej rentowności.
 • Kompleksowość produktów: Niektóre instrumenty papierowego złota, jak kontrakty terminowe czy opcje, mogą być skomplikowane i wymagają głębszego zrozumienia rynków finansowych.
 • Ryzyko likwidacji: W ekstremalnych sytuacjach rynkowych, fundusze inwestujące w złoto mogą być zmuszone do likwidacji swoich pozycji, co może wpłynąć na wartość instrumentów papierowych.
 • Ryzyko podatkowe: Inwestycje w złoto papierowe mogą podlegać innym przepisom podatkowym niż złoto fizyczne, co wymaga dodatkowej uwagi przy planowaniu podatkowym.

W związku z tym, przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w złoto papierowe, ważne jest, aby dokładnie rozważyć te czynniki i zastanowić się, czy pasują one do Twojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych.

Rozważ inwestowanie w złoto fizyczne dla bezpiecznego przechowywania swojego kapitału

Złoto fizyczne oferuje wiele zalet, które sprawiają, że jest to atrakcyjna forma inwestycji. Jedną z największych zalet posiadania złota fizycznego jest możliwość bezpiecznego przechowywania swojego kapitału. Złote monety i sztabki są: 

 • realne,
 • fizyczne,
 • namacalne, co daje pewność inwestorom co do ich wartości.

Ponadto, jeżeli chcesz zapewnić bezpieczne przechowywanie złota, warto skorzystać z usług profesjonalnych instytucji, takich jak strzeżone magazyny, sejfy lub skarbce bankowe. Dzięki temu inwestor może mieć pewność, że jego złoto jest chronione przed kradzieżą lub zniszczeniem. 

Czy kupić złoto fizyczne jako zabezpieczenie przed inflacją?

Złoto fizyczne jest doskonałym zabezpieczeniem przed inflacją. W przeciwności do papierowych walut, jego wartość nie spada wraz ze wzrostem inflacji. Pozostaje ono trwałym aktywem, który chroni siłę nabywczą inwestycji. Dlatego inwestowanie w złoto fizyczne jest atrakcyjne dla osób, które chcą zachować wartość swojego kapitału w długotrwałym okresie czasu.

Złoto w formie fizycznej jako zabezpieczenie przed inflacją

Złoto fizyczne ma dwie kluczowe cechy, które czynią je skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją. 

 • Po pierwsze, jego wartość ma tendencję do wzrostu lub utrzymania się w długim okresie czasu. Inwestowanie w złoto fizyczne może chronić kapitał przed spadkiem wartości, będącym wynikiem wzrostu inflacji.
 • Ponadto, złoto fizyczne nie jest związane z żadnym konkretnym krajem ani walutą, co sprawia, że ma powszechnie uznawany wartość na międzynarodowych rynkach. Dlatego nie podlega tak bardzo wpływom inflacji, które mogą obniżyć wartość innych aktywów finansowych i papierowych.

Fizyczne złoto jako ochrona przed wojną i kryzysem

Fizyczne złoto jest skutecznym zabezpieczeniem przed skutkami wojen i kryzysów ekonomicznych. W trudnych czasach, gdy inne aktywa finansowe tracą na wartości, złoto zwykle zyskuje na znaczeniu. Jest to niezawodne źródło stabilności i bezpieczeństwa dla inwestorów. Posiadanie złota fizycznego daje poczucie bezpieczeństwa i zapewnia ochronę majątku w trudnych czasach. Fizyczne złoto posiada wartość intrynseczną, która nie zależy od warunków gospodarczych czy politycznych. W czasie wojen i kryzysów, gdy inne aktywa finansowe mogą stracić na wartości, złoto nadal zachowuje swoją wartość. Inaczej jest w przypadku złota papierowego. W tym aspekcie wystarczy, że giełda, która zajmuje się obsługą twoich ETFów upadnie i już będziesz mieć utrudnione pole do wypłaty zainwestowanego kapitału. Dlatego złota moneta, bądź sztabka, którą łatwo przetransportujesz i realnie posiadasz może być lepszym rozwiązaniem na niepewne czasy. 

Jak inwestować w złoto fizyczne?

Inwestowanie w złoto fizyczne może być realizowane poprzez zakup złota w postaci sztabek lub monet bulionowych. Sztabki złota są wytworzone z wysokiej jakości kruszcu, a monety bulionowe są oficjalnymi menniczymi monetami z określonym stopniem próby złota. W zależności od preferencji inwestora, można zdecydować się na jeden z tych produktów lub też zdywersyfikować inwestycje, kupując zarówno sztabki, jak i monety. Kupuj złoto fizyczne u wiarygodnych dealerów lub uznanych instytucji finansowych. Takim miejscem jest właśnie Cashify Gold!

Podsumowanie

Podsumowując debatę na temat tego, czy warto inwestować w złoto fizyczne czy papierowe, warto zauważyć, że obie formy lokowania kapitału mają swoje zalety i wady. Złoto inwestycyjne w postaci złotych sztabek i monet, będące jedną z bezpieczniejszych opcji, odgrywa rolę w historii ludzkości, przechodząc z pokolenia na pokolenie. Sztabki lub monety, jako metale szlachetne, zwolnione są z podatku od towarów i usług, co stanowi znaczną korzyść inwestycji. Z drugiej strony, rynek złota oferuje także możliwość inwestowania w srebro, które również stanowi cenną opcję inwestycyjną. Cena złota na rynkach światowych, ustalana każdego dnia roboczego w Wielkiej Brytanii przez LBMA Gold Price, jest ściśle skorelowana z notowaniami walut fiducjarnych oraz czynnikami ekonomicznymi. Fizyczne złoto staje się coraz bardziej pożądane w miarę wyczerpywania się głębiej położonych złóż, co wpływa na wzrost jego wartości. Inwestowanie w złoto w postaci sztabek i monet bulionowych jest często pozbawione ryzyka kredytowego, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób szukających bezpiecznych inwestycji. To, czy warto inwestować w złoto fizyczne czy papierowe, zależy od indywidualnych preferencji inwestora, jego apetytu na ryzyko inwestycyjne oraz celów inwestycyjnych. Złoto oferuje różnorodne opcje, a jego stabilność i wartość są cenione przez inwestorów na całym świecie. W Cashify Gold możesz nabyć zarówno monety, jak i sztabki w sposób szybki i bezpieczny!