You are currently viewing Dlaczego inwestować w złoto?

Dlaczego inwestować w złoto?

  • Post category:Newsy

Inwestycja w złoto, to świetny sposób na to, by chronić majątek. Warto inwestować w ten kruszec w formie fizycznej, gdyż bez wątpienia – w takim wypadku złoto zachowuje swoją wartość. 

Dlaczego inwestować w złoto?

W dzisiejszych czasach inwestowanie w złoto staje się coraz popularniejsze. Ze względu na swoją wartość, która utrzymuje się przez lata niezależnie od innych walut czy rynków finansowych, złoto uważane jest za bezpieczny sposób ochrony kapitału. Ma ono również ogromne znaczenie historyczne i kulturowe, ponieważ królewskie kruszce od wieków były symbolem władzy, bogactwa i wysokiej pozycji społecznej. Warto rozważyć inwestowanie w złoto, w szczególności w czasach kryzysu ekonomicznego lub inflacji (mogą to być zarówno złote monety, sztabki, jak i ETFy). W tym artykule omówimy dokładnie co sprawia, że rynek złota jest atrakcyjną inwestycją oraz jakie korzyści płyną z inwestowania w ten szlachetny metal. 

Korzyści inwestowania w złoto

Inwestycja w złoto to przede wszystkim dobry sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie – zmniejszenie ryzyka utraty kapitału. Ze względu na ograniczoną podaż złota, inwestycja w ten kruszec zawsze daje szansę na zysk. W ciągu minionych dwudziestu lat cena złota wzrosła o około 300% – warto zatem brać pod uwagę tę opcję jako inwestycję o długoterminowym charakterze. Co więcej, w przypadku wzrostu inflacji, cena złota zwykle poszybuje w górę – co jest kolejnym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w ten kruszec. Dla inwestorów, którzy nie chcą trzymać fizycznego złota w postaci sztabek lub monet, dostępne są również produkty inwestycyjne związane z tym kruszcem, takie jak fundusze ETF czy udziały w spółkach wydobywających złoto. Warto jednak pamiętać, że w przypadku tego typu inwestycji ryzyko zawsze istnieje i jest potencjalnie większe. 

Złoto fizyczne jako zabezpieczenie i lokata kapitału

Złoto (niezależnie czy to produkt bulionowy, czy złote sztabki) od dawna uważane jest za tradycyjne zabezpieczenie kapitału przed inflacją i trudnościami na rynku finansowym. Stabilna i dobrze rozwinięta gospodarka bardzo często posiada odpowiednie zasoby złota, które mają ją chronić przed problemami finansowymi. Historia pokazuje, że cena kruszcu za uncję złota od lat rośnie. Warto podkreślić, że dolar amerykański do pewnego momentu miał oparcie w tym metalu szlachetnym. Jednak wraz z odejściem od tego standardu w świecie finansów, coraz więcej podmiotów zaczęło mieć problemy. Złoto pozwala często je wyeliminować. Poniżej przedstawiamy zalety, które pokazują dlaczego warto zainwestować w złoto. 

Złoto, a inflacja

  1. Preserwacja wartości: złoto jest zwykle bezpiecznym portem w czasach inflacji i wzrostu cen. W przeciwieństwie do pieniądza papierowego, którego wartość może szybko ulec zmianie, złoto zachowuje swoją wartość przez długi czas.
  2. Zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza: spadek wartości pieniądza papierowego występujący np. podczas recesji gospodarczej prowadzi do utraty jego siły nabywczej. Złoto pozostaje stabilne i chroni wartość kapitału.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dobrym sposobem na zabezpieczenie kapitału i minimalizowanie ryzyka jest różnicowanie portfela inwestycyjnego. Inwestycja w złoto może stanowić cenny dodatek do portfela, szczególnie gdy inne aktywa tracą na wartości. Dzięki temu złoto może chronić inwestycje i zminimalizować ryzyko potencjalnych strat. 

Złoto, a kryzys gospodarczy

  1. Stabilne źródło inwestycji: kryzys gospodarczy zazwyczaj pociąga za sobą znaczne zmniejszenie wartości wielu aktywów. W takich okolicznościach złoto jest stabilną inwestycją, która może pomóc zachować wartość kapitału.
  2. Unikanie spekulacji: inwestowanie w złoto, które ma wartość materialną pozwala uniknąć ryzykownych spekulacji, które z kolei mogą prowadzić do strat finansowych.
  3. Ochrona przed manipulacją finansową: w przypadku kryzysu gospodarczego, gdy banki i instytucje finansowe mogą popełniać błędy i manipulować systemem, złoto jest stabilnym i niezależnym aktywem, chroniącym inwestycje przed manipulacją finansową.

W oparciu o wyżej wskazane korzyści, nie ulega wątpliwości, że złoto może stanowić cenne zabezpieczenie kapitału i stabilną formę inwestycji. Przeznaczając środki finansowe na zakup złota inwestorzy mogą zabezpieczyć swój kapitał i chronić się przed inflacją, kryzysem gospodarczym i manipulacją finansową. Natomiast dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez dodanie fizycznego złota może zminimalizować ryzyko inwestycyjne i zapewnić większą stabilność finansową w długim terminie.

Jak inwestować w złoto?

Jeśli zdecydowałeś się na inwestycję w złoto, możesz zrobić to na kilka sposobów:

Bezpośredni zakup złota

Jednym z najpopularniejszych jest zakup fizycznej sztabki lub monet ze złota. Możesz to zrobić w banku, ale musisz liczyć się z wyższymi kosztami niż przy kupnie w mennicy. Pamiętaj, że warto wybierać sprawdzonych sprzedawców, którzy oferują certyfikowane produkty. Cashify Gold posiada bogatą ofertę sprzedaży złota, która z pewnością usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających klientów. 

Udziały w funduszach

Inwestowanie w złoto jest również możliwe poprzez kupno udziałów w funduszach inwestycyjnych, które z kolei lokują środki w instrumenty finansowe, takie jak obligacje czy kontrakty terminowe. W tym przypadku nie musisz martwić się o przechowywanie fizycznych sztabek, ale pamiętaj, że wiąże się to z wyższymi kosztami obsługi.

Jak kupować złoto na giełdzie?

Inną opcją jest inwestowanie w giełdowe instrumenty związane ze złotem m.in akcje spółek wydobywających złoto czy ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, które odzwierciedlają zmiany cen złota.

Podsumowanie korzyści inwestowania w złoto

Warto inwestować w złoto, ponieważ:

  • złoto jest fizycznym kruszcem, który trzyma wartość i jest odporny na wpływ inflacji i zmian na rynku finansowym,
  • można inwestować w złoto w różnych formach np. w sztabki, monety, udziały, instrumenty giełdowe,
  • złoto jest w stanie zabezpieczyć kapitał inwestora, redukując ryzyko inwestycyjne,
  • cena złota może rosnąć z powodu ograniczonej podaży i wzrostu popytu na ten kruszec,

Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ można je przechowywać fizycznie lub w formie papierowej np. poprzez inwestowanie w fundusze ETF. Warto również pamiętać, że złoto jest stosowane przez banki centralne jako forma rezerwy walutowej.

Złoto w 2023 roku 

Opłacalność inwestycji w złoto w 2023 r. jest podkreślana przez jego wysokie ceny na rynkach światowych. Mimo wzrostu cen, popyt na złoto pozostaje silny, a korzyść złota jest widoczna zarówno w porównaniu do innych metali, takich jak srebro, jak i do innych form inwestycji. Wartość złota jest stabilna, niezależnie od ilości złota wydobywanego z coraz głębiej położonych złóż złota na świecie. Można zauważyć, że złoto w formie sztabek i monet jest obecnie najczęstszą wybieraną formą inwestycji, pomimo istnienia znacznych ilości złota papierowego na rynku (które nota bene – można po prostu dodrukować). 

Najczęstsze pytania 

Q: Dlaczego inwestować w złoto?

A: Inwestowanie w złoto jest korzystne, ponieważ ze względu na swoją stabilność zapewnia ono ochronę kapitału w trudnych czasach gospodarczych i inflacji. Ponadto, złoto ma również znaczenie historyczne i jest utożsamiane z bogactwem.  

Q: Jakie są korzyści inwestowania w złoto?

A: Inwestowanie w złoto ma wiele korzyści. Złoto to materialny aktyw, który ma wartość niezależnie od papierowych walut i rynków finansowych. Istnieje wiele form inwestycji w złoto, takich jak sztabki złota czy monety, które są atrakcyjne dla inwestorów. Co więcej, popyt na złoto rośnie, a podaż jest ograniczona. Takie zachowanie może w dłuższej perspektywie skutkować wzrostem cen złota.

Q: Jak złoto może zabezpieczyć kapitał?

A: Złoto działa jako zabezpieczenie kapitału, ponieważ chroni przed inflacją i spadkami gospodarczymi, zachowując siłę nabywczą. Inwestowanie w złoto może również pomóc w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i zminimalizowaniu ogólnego ryzyka inwestycyjnego. 

Q: Jak inwestować w złoto?

A: Istnieje kilka sposobów inwestowania w złoto. Można kupić złoto przez bank lub firmę inwestycyjną oferującą produkty związane ze złotem. Jeżeli cenisz profesjonalizm, jakość i bezpieczeństwo, to Cashify Gold również jest miejscem, które pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt z metali szlachetnych.

Niezależnie od powyższych czynników pamiętaj o tym, jak ważne jest również bezpieczne przechowywanie złota inwestycyjnego. Ponadto przed inwestycją w złoto należy również rozważyć rolę banków centralnych w gromadzeniu złota, a przede wszystkim przemyśleć i zaplanować swoją strategię inwestycyjną.