You are currently viewing Czym są i jak działają ETF-y oparte na złocie?

Czym są i jak działają ETF-y oparte na złocie?

 • Post category:Złoto

Samo określenie ETF oznacza -Exchange Traded Fund to fundusz inwestycyjny, który śledzi wybrany indeks giełdowy, a jego akcje są notowane na giełdzie. ETF-y na złoto to instrumenty, które umożliwiają inwestowanie w kruszec za pomocą wspomnianych funduszy ETF. 

Zalety inwestycji

 • mniejsze ryzyko związane z inwestowaniem w złoto fizyczne,
 • większą płynność,
 • możliwość inwestowania w złoto w formie akcji.

Jak działa ETF oparty na złocie? Działanie ETF-ów opartych na złocie polega na kupowaniu kruszcu i przechowywaniu go w celu pokrycia akcji funduszu. Cena ETF-u jest związana z ceną złota na rynku, co oznacza, że inwestorzy mogą zarabiać na wzroście ceny tego kruszcu. Inwestując w ETF-y na złoto, inwestorzy nie muszą martwić się fizycznym przechowywaniem kruszcu oraz jego transportem-to wszystko załatwiane jest przez fundusz ETF.

Key Takeaways:

 • ETF to fundusz inwestycyjny, którego akcje są notowane na giełdzie.
 • ETF na złoto to instrument, który umożliwia inwestowanie w kruszec za pomocą funduszy ETF.
 • Cena ETF-u jest związana z ceną złota na rynku.
 • Inwestując w ETF-y na złoto, inwestorzy nie muszą martwić się fizycznym przechowywaniem kruszcu.

Czym są i jak działają fundusze ETF?

ETF-y to fundusze inwestycyjne, które śledzą konkretne indeksy na giełdzie. Inwestorzy kupują udziały w funduszu, który następnie inwestuje w aktywa zgodnie z wyznaczonymi celami i strategią inwestycyjną. Jednym z rodzajów ETF-ów są te oparte na złocie. To inwestycyjne instrumenty, które umożliwiają inwestowanie w ten kruszec bez konieczności przechowywania go fizycznie.

Rodzaje ETF-ów opartych na złocie 

Inwestowanie w złoto może wiązać się z pewnym ryzykiem, takim jak zmienność ceny kruszcu. W przypadku, gdy ceny złota spadną, inwestycja ta może przynieść stratę. Dlatego właśnie inwestowanie w złoto za pomocą funduszy ETF może być korzystne dla inwestorów, ponieważ te zgromadzone środki finansowe są w stanie zarządzać ryzykiem związanym z inwestycją w złoto, co może pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych strat. W praktyce – Fundusze ETF oparte na złocie mogą działać na wiele różnych sposobów, w zależności od ich struktury. Istnieją na przykład fundusze typu ETF, które inwestują w złoto fizyczne, a także na złoto z pełnym pokryciem, które wiążą się z zakupem złotych sztabek. W przypadku funduszy ETF na złoto z pełnym pokryciem, każdy udział kapitału jest wiązany z określoną ilością złota, co oznacza, że jego wartość jest w pełni związana z ceną złota. ETF-y oparte na złocie zazwyczaj wiążą się z rzeczywistymi, fizycznymi sztabkami złota, które są składowane w specjalnych magazynach. Fundusz ETF kupuje te sztabki i emituje jednostki ETF, które notowane są na giełdzie. Inwestorzy mogą nabyć jednostki ETF za pośrednictwem brokera i przechowywać je na swoim rachunku inwestycyjnym. Podczas gdy inwestorzy indywidualni musieliby zakupić i fizycznie przechowywać sztabki złota, fundusze ETF mogą przechowywać je centralnie. Dlatego też inwestowanie w ETF-y oparte na złocie może być korzystne dla tych, którzy chcą inwestować w kruszec bez konieczności przechowywania go fizycznie.

Jak zmienia się wartość ETF-u na złoto?

Cena złota wpływa na wartość jednostek ETF. Gdy cena złota rośnie, wartość jednostek ETF również rośnie, a gdy cena spada-wartość jednostek ETF także się obniża. Warto jednak pamiętać, że cena jednostek ETF może różnić się od rzeczywistej wartości złota, ze względu na koszty związane z działalnością funduszu ETF oraz innymi czynnikami.

Czy warto inwestować w ETF?

Inwestowanie w ETF-y oparte na złocie może być korzystne dla inwestorów, ponieważ daje im możliwość inwestowania w kruszec bez konieczności posiadania fizycznych sztabek złota. Najczęściej w tym wypadku wskazuje się kolejno wymienione korzyści: 

 • możliwość inwestowania w kruszec bez konieczności posiadania fizycznych sztabek złota,
 • dostępność na giełdzie i łatwość obrotu,
 • możliwość dywersyfikacji portfela.

Ryzyka związane z ETFami opartymi na złocie

 • Zmienność ceny złota.
 • Ryzyko związane z inwestycją na giełdzie.
 • Ryzyko związane z funkcjonowaniem funduszu ETF – spółka może upaść chociażby przez wadliwie zarządzanie, bądź defraudację.

Z tych powodów przed inwestowaniem w ETF-y oparte na złocie, należy dokładnie zapoznać się z informacjami na temat danego instrumentu oraz zwrócić uwagę na koszty związane z obrotem tymi instrumentami.

Co trzeba posiadać, by kupić ETF? 

Do inwestowania w ETF na złoto wystarczy posiadać rachunek inwestycyjny u brokera, co eliminuje potrzebę zakupu złotych sztabek czy monet. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, jednostki uczestnictwa w ETF na złoto można kupować i sprzedawać podczas sesji giełdowej, co zapewnia dużą płynność.

Ile są warte ETFy na złoto? 

W przypadku ETF na złoto z pełnym pokryciem w kruszcu, wartość funduszu odpowiada wartości fizycznego metalu przechowywanego w skarbcu. Istnieją również ETF na złoto, które korzystają ze swapów, instrumentów pochodnych, do naśladowania zmian kursu złota, bez fizycznego zakupu kruszcu.

Czym się różnią ETFy na złoto od fizycznego złota? 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że choć ETF na złoto oferują wygodę i możliwość dywersyfikacji ryzyka, to są one jedynie instrumentem finansowym, niedającym inwestorom prawa do fizycznego kruszcu. W efekcie, inwestorzy nie mają bezpośredniego dostępu do metali szlachetnych, co różni ETF na złoto od bezpośredniego zakupu sztabek czy, monet. Niezależnie od wyboru, zarówno ETF na złoto, jak i bezpośredni zakup kruszcu, mogą stanowić wartościowy element strategii inwestycyjnej dla osób szukających bezpiecznego miejsca w obliczu niepewności na rynkach finansowych.

FAQ

Q: Czym są i jak działają ETF-y oparte na złocie?

A: ETF-y oparte na złocie to fundusze inwestycyjne, które śledzą cenę złota na rynku. Inwestorzy mogą inwestować w te instrumenty, stawiając kapitał na wzrost lub spadek ceny złota. ETF-y oparte na złocie są notowane na giełdzie, co umożliwia ich łatwy zakup i sprzedaż.

Q: Jakie są korzyści z inwestowania w ETFy na złoto? 

A: ETFy na złoto oferują prosty sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Mogą one stanowić zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością gospodarczą. Ponadto, koszty związane z przechowywaniem fizycznego złota są eliminowane.

Q: Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w ETFy na złoto? 

A: Ryzyko inwestowania w ETFy na złoto jest podobne do ryzyka inwestowania w inne surowce. Ceny złota mogą być bardzo zmienne, co oznacza, że wartość inwestycji może szybko wzrosnąć lub spaść.

Q: Czy ETFy na złoto są opodatkowane? 

A: Tak, zyski z ETFów na złoto są zwykle opodatkowane. W zależności od jurysdykcji, mogą one podlegać opodatkowaniu jako przychody kapitałowe.

Q: Jak mogę wybrać ETF na złoto? 

A: Inwestowanie w ETFy na złoto odbywa się na takich samych zasadach jak inwestowanie w inne fundusze giełdowe. Musisz mieć otwarte konto maklerskie, a następnie możesz wybrać fundusz i złożyć zlecenie kupna.

Q: Jakie są najpopularniejsze ETFy na złoto? 

A: Niektóre z najpopularniejszych ETFów na złoto to SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) i Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF (SGOL). Pamiętaj, że popularność nie gwarantuje wyników inwestycyjnych, więc zawsze dokonuj własnej analizy przed zainwestowaniem.

Podsumowanie

ETF na złoto, znany jako Exchange Traded Fund, to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma na celu naśladowanie zmian kursu określonego aktywa bazowego, w tym przypadku złota. Warto podkreślić, że wartość jednostek uczestnictwa tego funduszu zwykle odpowiada zmianie ceny złota na rynkach światowych, z możliwością nieznacznych odchyleń spowodowanych różnicą między wartością jednostek funduszu i rynkowej ceny złota.