You are currently viewing Co to jest LBMA i dlaczego warto wybierać złoto z akredytacją LBMA?

Co to jest LBMA i dlaczego warto wybierać złoto z akredytacją LBMA?

  • Post category:Srebro / Złoto

O LBMA, czyli Londyńskim Stowarzyszeniu Rynku Kruszców słyszał chyba każdy, kto choć trochę interesuje się złotem i srebrem. Rozumienie roli London Bullion Market Association (LBMA) jest kluczowe dla każdego inwestora i uczestnika rynku metali szlachetnych. Ta prestiżowa organizacja nie tylko ustanawia standardy dla handlu złotem i srebrem, ale również odgrywa znaczącą rolę w zapewnianiu transparentności i uczciwości na rynku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest LBMA i dlaczego złote sztabki z jej akredytacją jest tak cenione wśród inwestorów.

Co to jest LBMA?

London Bullion Market Association jest międzynarodową organizacją handlową, która pełni kluczową rolę w ustanawianiu i utrzymaniu standardów na rynku metali szlachetnych. Reprezentując szeroki zakres uczestników rynku, w tym rafinerie, banki i dealerów, LBMA działa jako centrum koordynacji, ustanawiając standardy dotyczące jakości, odpowiedzialności i etyki w produkcji i handlu złotem i srebrem. Jej działalność przyczynia się do utrzymania zaufania do globalnego handlu metalami szlachetnymi, co jest niezbędne dla jego stabilności i wzrostu.

Rola i funkcje LBMA

Jako regulator rynku, LBMA ustanawia i egzekwuje standardy dotyczące czystości, wagi i wyglądu złota i srebra handlowanych na rynku. Ważną rolę odgrywa również w zakresie odpowiedzialności społecznej, promując etyczne i zrównoważone metody pozyskiwania metali. LBMA przyjmuje środki w celu zapobiegania finansowaniu konfliktów i łamaniu praw człowieka w łańcuchu dostaw metali szlachetnych. Dzięki tym działaniom, LBMA wspiera transparentność i uczciwość na rynku, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania inwestorów.

Znaczenie akredytacji LBMA na rynku metali szlachetnych

Akredytacja LBMA jest znakiem najwyższej jakości i etyczności. Złoto z akredytacją LBMA jest uznawane za spełniające najwyższe standardy branżowe, co obejmuje nie tylko czystość i wagę, ale także etyczne i odpowiedzialne pozyskiwanie. Taka akredytacja jest synonimem zaufania, a także jest szeroko rozpoznawana i ceniona na rynkach finansowych na całym świecie. Złoto z akredytacją LBMA jest zatem bardziej pożądane przez inwestorów i łatwiejsze w obrocie na rynku międzynarodowym. Do LBMA należą m.in. Valcambi SA, The Perth Mint, Rand Rafinery, Royal Canadian Mint czy PAMP, których produkty znajdziesz na Cashify Gold.

Good Delivery – lista rygorystycznych wymogów LBMA

Jednym z najważniejszych elementów działalności LBMA jest utrzymanie i zarządzanie listą Good Delivery. Lista ta zawiera kryteria, które muszą spełniać rafinerie i firmy zajmujące się produkcją metali szlachetnych, aby ich produkty zostały uznane za akceptowalne na głównych rynkach handlu złotem i srebrem. Lista Good Delivery określa dokładne specyfikacje dla złotych i srebrnych sztab, które są akceptowane na międzynarodowych rynkach handlu tymi metalami. Specyfikacje te dotyczą nie tylko czystości i wagi, ale także wymiarów, znakowania i wyglądu sztab. Tylko sztaby wyprodukowane przez rafinerie i firmy znajdujące się na liście Good Delivery mogą być handlowane na najważniejszych rynkach, takich jak Londyński Rynek Metali Szlachetnych (London Bullion Market).

Bycie na liście Good Delivery jest znakiem prestiżu i wiarygodności dla rafinerii, ponieważ świadczy o wysokim standardzie ich produktów i procesów produkcyjnych. Proces kwalifikacyjny jest skomplikowany i wymaga regularnych audytów oraz inspekcji, aby zapewnić przestrzeganie ustalonych standardów.

Dlaczego warto wybierać złoto z akredytacją LBMA?

Wybierając złoto z akredytacją LBMA, inwestorzy zyskują pewność co do jego jakości, autentyczności i etycznego pochodzenia. Złoto to jest powszechnie akceptowane i cenione na rynku, co ułatwia jego płynną, bezproblemową i szybką sprzedaż oraz może przynieść lepsze zwroty z inwestycji. Dodatkowo, inwestowanie w złoto z akredytacją LBMA wspiera odpowiedzialne praktyki w branży, co staje się coraz ważniejsze w kontekście globalnych wyzwań środowiskowych i społecznych.

LBMA a rynki globalne

LBMA odgrywa istotną rolę w kształtowaniu i utrzymaniu standardów na globalnych rynkach metali szlachetnych. Dzięki jej działalności, uczestnicy rynku mogą handlować z większą pewnością i bezpieczeństwem, wiedząc, że inwestują w produkty, które spełniają najwyższe standardy branżowe. Co ważne, akredytacja LBMA jest często wymagana w transakcjach międzynarodowych.

LBMA, czyli London Bullion Market Association pełni kluczową rolę w świecie metali szlachetnych, ustanawiając standardy i promując etyczne praktyki w branży. Złoto z akredytacją LBMA stanowi znak jakości i zaufania, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla inwestorów na całym świecie. W kontekście rosnącej świadomości etycznej i środowiskowej, wybór złota z akredytacją LBMA jest także krokiem w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju branży.